From local to international at your door

Uitmuntendheid om u te helpen.

Accountancy en boekhouding

 • Het voeren van de boekhouding van handelsvennootschappen, private en publieke verenigingen
 • Het voeren van de dagelijkse boekhouding in onze kantoren of bij de cliënt
 • Opvolging van uw boekhouding: controle en opstellen van de jaarrekening
 • Analyse van de boekhoudkundige, administratieve en IT-organisatie

Read more

Fiscaal advies

 • Opstellen belastingaangifte van vennootschappen, rechtspersonen, natuurlijke personen en niet-ingezetenen
 • Berekening belastingen
 • Vertegenwoordiging van de belastingplichtige
 • Fiscale vertegenwoordiging voor buitenlandse belastingplichtigen

Read more

Organisatie van boekhoudkundige en administratieve diensten

 • Implementatie van bepaalde methoden en processen
 • Evaluatie van de interne controle
 • Administratieve diensten

Read more

Audit van handelsvennootschappen

 • Analyse en opstellen van de jaarrekening
 • Permanente controleopdrachten bij ons cliënteel
 • Advies aan bedrijven
 • Analyse van functietaken

Read more

Audit van de rekeningen van gemeenten en gemeentelijke vzw’s

Axas Consulting heeft een diepgaande expertise inzake gemeentelijke boekhouding en de audit van gemeentelijke administraties, grote en zeer grote vzw’s en ivzw’s. Wij reviseren al vele jaren de boekhouding van grote Brusselse en Waalse gemeenten (controle van de kaspositie, controle van de begrotingsboekhouding, analyse van de interne controle van de verschillende gemeentelijke diensten enz.).

Read more

Sociaal advies

 • Contact met sociaal secretariaat
 • Coördinatie op het vlak van payroll
 • Advies inzake sociale wetgeving

Read more